Bir Yumurta Donörü seçmek, ebeveynliğe giden yolculuğun en duygusal anlarından biridir. Bazı ebeveynler bağışçının önceki bağış geçmişine önem verirken, bazıları bağışçının eğitim düzeyi ve fiziksel görünümü hakkında daha fazla endişe duymaktadır. Seçim sürecini kolaylaştırmak için Stork IVF, bağışçılarımızın tarih, aile, tıbbi kayıtlar, eğitim, meslek vb. Donör profillerimize gelecekteki kayıtlı ebeveynlere erişim izni veriyoruz.