​Tüp Bebek (IVF-ICSI), doğurganlığa yardımcı olmak ve olası genetik problemleri önleyerek, bir birey oluşumuna yardımcı olmak için uygulanan karmaşık bir dizi işlemdir. Kadın üreme hücresi (yumurta-oosit), vücut dışına alınır, laboratuvar ortamında erkek spermi ile birleştirilir. Böylece bebeği oluşturacak hücre kümesi (embriyo) geliştirilir. Esasen yumurta ve spermin vücut dışında buluşturulduğu tüm tedavi şekillerine Tüp Bebek denir.

Günümüzde en sık kullanılan iki şekli IVF ve ICSI ‘dir. Uygulama kolaylığı ve yüksek döllenme oranı nedeniyle ICSI yöntemi daha çok tercih edilmektedir.

Bir tam IVF döngüsü yaklaşık iki hafta sürer. Stork IVF’te Kendi yumurtalarınız ve eşinizin spermi kullanılarak Tüp Bebek tedavisi yapılabilir. İhtiyaç olması halinde, bilinen veya bilinmeyen (anonim) Stork IVF veritabanında kayıtlı bir vericinin yumurta ya da spermi kullanılabilir. Bazı durumlarda, Gürcistan’da Stork IVF veritabanında kayıtlı bir Taşıyıcı Annenin rahmine transfer planlanabilir.