განაყოფიერებისთვი და ასვე მოსალოდნელი გენეტიკური პრობლემების თავიდან ასაცილებლადეს არის პროცედურების მოკლე კომპლექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ინდივიდის ჩამოყალიბებას . ქალის რეპროდუქციული უჯრედი (კვერცხუჯრედი) ამოღებული იქნებასხეულის გარეთ და ლაბორატორიულ გარემოში მოხდება მამაკაცის სპერმით გაერთიანება. ამრიგადვითარდება უჯრედული მტევანი (ემბრიონი) რომელიგანაც განვითარდებაპატარა ემბრიონი . მკურნალობის ყველა იმ მეთოდს რომელიც სხეულის გარეთ ცალკეულად შექმნას ნიშნავს ეწოდება (IVF_ინვიტრო განაყოფიერება.)
დღესდღეობით ამ ტერმინს,ყველაზე ხშირი გამოყენებული ორი ფორმა აქვს, (IVF და ICSI )
გამარტივებული პროცედურის გამოდა მაღალი განაყოფიერების მაჩვენებლის გამო (ICSI) , მეთოდს უფრო მეტად მოთხოვნადია .

( IVF ) ერთ სრულ ციკლსდაახლოებით ორი კვირა სჭირდება. ​„სთორქ აივიეფ“ითქვენს კვერცხუჯრედებს და თქვენი ქმრის სპერმის გამოყენებით ​მოხდება ინვიტრო განაყოფიერება (IVF) .საჭიროების შემთქვევაში, შესაძლებელია„Stork IVF“ ისმონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულიცნობილი ან უცნობი (ანონიმური) დონორის კვერცხუჯრედისან სპერმის გამოყენება . ზოგიერთ შემთხვევაში,საქართველოში „ Stork IVF “ ისსარეგისტრაციო ბაზიდან შესაძლოა დაიგეგმოს ემბრიონისგადატანასუროგატი დედის საშვილოსნოს ღრუში.