• გაცნობა და კონსულტაცია

  „სთორქ აივიეფ“ის გამოცდილი კოორდინატორები მოგემსახურებათ , გაგაცნობთ ჩვენი კლინიკისა და პროგრამების შესახებ დეტალურად, გიპასუხებენ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე. შეგიძლიათ ესაუბროთ კონკრეტულად თქვენს ისტორიაზე. მიზნის მისაღწევად შევდგენთ ყველაზე ოპტიმალურ გზას . კოორდინატორები გაგიწევენ კონსულტაციას დისტანციურად ინტერნეტის საშუალებით (Skype, facetime, Viber, WhatsApp ) რომელთა მონაცემები მითითებულია ჩვენს გვერდზე .

  ჩვენ მოგაწვდით ხელშეკრების ფორმას , ფინანსურ დოკუმენტაციას, სამედიცინო მომსახურების თქვენზე მორგებულ გეგმას . თქვენ შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ჩვენთან საუბრისას და შევიტანოთ კორექტივები ერთობრივი განხილვის შედეგეად .

 • დოკუმენტები და ხელმოწერები

  როცა გადავწყვიტავთ რომ გავხდეთ მშობლები და ჩვენს ურთიერთობას მივცეთ ოფიციალური სახე, აუცილებელია შესაბამისი იურდიული დოკუმენტაციის შედგენა და ხელმოწერით დადასტურება . ჩვენი კლინიკის იურისტები მზად არიან გაგიწიოთ თანამშრომლობა და დაგეხმაროთ საკანონმდებლო დოკუმენტაციის მოწესრიგებაში . ამ ხელშეკრულებებში სრულად გაწერილია თქვენი და სუროგატი დედის უფლება -მოვალეობები. ამისათვის სხვა საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად საჭირო იქნება მომავალი მშობლების პასპორტის ქსეროასლები.

 • სუროგატი დედის არჩევა

  პირველ რიგში იწყება კანდიდატის მოძიოება სუროგატი დედების ბაზიდან უნდა შევარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ერთი კანდიდატი. თუმცა, შესძლოა ორი კანდიდატის შერჩევაც. შერჩევის დროს ვითვალისწინებთ თქვენს სურვილებს და შენიშვნებს . საბოლოო ჯამში შერჩეული იქნება ოპტიმალური ვარიანტი .

  ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით სუროგატ დედას უნდა ჰქონდეს წინა მშობიარობა ეს სავალდებულოა .
  სუროგატ დედას ჩაუტარდება მისი ჯანმრთელობის სტატუსის გამოსაკვლევად ყველა კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები შეფასებული იქნება მისი ფსიქოლოგიური და ინტელექტუალური სტატუსი, შემოწმებული იქნება ნარკო და ნიკოტინ დამოკიდებულებაზე .
  ორსული სუროგატი დედები იმყოფებიან მთელი ორსულობის მანძილზე სამედიცინო დაკვირვების ქვეშ რათა მაქსიმალურად გაკონტროლდეს ორსულობაში შესაძლო გართულებები მათი თავიდან აცილების მიზნით .

 • სუროგატი დედის გაცნობა

  როცა კანდიდატი უკვე შერჩეული გყავთ კოორდინატორს შეუძლია Skype ს საშუალებით დაგაკავშიროთ და გაგასაუბროთ მასთან . პირადი კონტაქტისას შესძლოა გაგიჩნდეთ კითხვები და ჩამოგიყალიბდეთ პირველი შთაბეჭდილება მასზე . თქვენ მიიღებთ მასზე ინფორმაციას როგორც ადამიანზე , კერძო ინდივიდზე რომელსაც შეიძლება ანდოთ თქვენი შვილის ბედი . როცა დარწმუნდებით რომ ის აკმაყოფილებს თქვენს ყველა კრ იტერიუმს თქვენ მიიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას და შეძლებთ გადახვიდეთ შემდგომ ეტაპზე .

 • წყვილების თანხმობა

  მხარეებს შორის დასტურის შემდეგ, სუროგატი დედას ჩაუტარდება ყველა საჭირო სამედიცინო გამოკვლევა . განხილვის პროცესი დაახლოებით გრძელდება ერთი თვე. .

 • კლინიკის დასტური

  სუროგატი დედის სრული სამედიცინო გამოკვლევის შემდგომ, კლინიკა აძლევს თანხმობას აიყვანოს არჩეული კანდიდატი და მშობლებს მიაწოდოს დეტალურ ინფორმაციას . .

 • ხელშეკრულების პროექტები

  ამ ეტაპზე, ყველა დოკუმენტი გაზიარდება მხარეებს შორის . ხელშეკრულებების გაფორმების შემდეგ, სამედიცინო პროცესი დაიწყება..

 • მკურნალობა ორ ეტაპად იყოფა

  ემბრიონის შექმნა: რეპროდუქციული უჯრედების მიღება შესაძლებელია მშობლისგან ან ჯანმრთელი დონორისგან. ემბრიონის შექმნის პარალელურად, სუროგატი დედა შეიძლება მომზადდეს ემბრიონის გადასატანად, სურვილისამებრ, სუროგატი დედის მკურნალობა შესაძლებელია ემბრიონის მომზადების შემდგომაც .

 • ემბრიონის გადატანა

  ემბრიონის გადატანა ჩვენს კლინიკაში განხორციელდება ლიცენზირებული რეპროდუქტოლოგები და მეან-გინეკოლოგების ხელმძღვანელობით. მკურნალობის დაწყებიდან ემბრიონის გადატანამდე დაახლოებით საჭიროა 30-45 დღიანი ლოდინი . თქვენს ყველა სამედიცინო კითხვებს უპასუხებს ჩვენი ლინიკის ექიმები.

 • ორსულობის დადასტურება

  ორსულობის არსებობის შემოწმება შესაძლებელია ემბრიონის გადატანიდან 10-12 დღის შემდეგ სისხლის ანალიზით ხოლო ორსულობის დანახვა ექოსკოპიურად უფრო მოგვიანებით .

 • ორსულობის პერიოდი

  ორსულობის პერიოდი 37-41 კვირაა . ჩვენი კლინიკა ნაბიჯ - ნაბიჯ მოგაწვდით შესაბამის სამედიცინო ინფორმაციას . ჩვენი კლინიკა ყველა სამეანო ვიზიტის განახლებულ ინფორმაციას და ყოველი თვის გამოკვლევების დეტალურ საბუთებს გადმოგეგზავნებათ თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე.

 • ბავშვის დაბადება

  ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ მიიღოთ ყველა საჭირო ღონისძიება თქვენი შვილის დაბადებისთვის.

 • დაბადების მოწმობის აღება

  ბავშვის კლინიკიდან გაყვანამდე საჭიროა დამზადდეს ყველა სავალდებულო იურდიული დოკუმენტი. დაბადების მოწმობის დასამზადებლად საჭიროა 8 კვირა და 7 სამუშაო დღე.

 • პასპორტის განაცხადი

  დაბადების მოწმობის დამზადების შემდეგ, პასპორტისთვის უნდა მიმართოთ თქვენი ქვეყნის წარმომადგენლობით დაწესებულებას. პასპორტის მიღების პროცესი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 1 დან 7 დღემდე მერყეობს .