სუროგაცია ჩვენს ქვეყანაში კანონმდებლობით დაშვებული და ლეგალურია . საქართველოსთვისჯანმრთელობის ტურიზმის შემოსავლები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მაშინაც კი თუ თქვენ არ იქნებით საქართველოში თქვენი რეპროდუქციული უჯრედები,შეინახება მთავრობის უსაფრთხოების ქვეშ .

ინტერნეტ სივრცეში ძიებისას , თქვენშეგხვდებათძალიან ბევრი რეკლამა ინვიტროგანაყოფიერებასა და სუროგაციაზე. ხოლო ძალზედ მნიშვნელობანია ის რომ , ამ რეკლამებს შორის მიიღოთ სწორიგადაწყვეტილება. სწორი კლინიკისდა სწორი ქვეყნის შერჩევა მნიშვნელოვანია როგორც თქვენთვის ასავე თქვენი მომავალი შვილისთვის . ძალზედ მნიშვნელოვანია სწორი ინფორმაციის მიღება, იმის შესახებ, არის თ არა ნებადათლი იურდიულად იმ პროცედურების ჩატარება რომლის მიღებაც გსურთ.