სუროგაცია უნიკალური ვარიანტია იმ წყვილებისთვის ვისაცარ შეუძლია საკუთარი შესაძლებლობებით გაუჩნდეთ შვილი. საქართველოს კანონმდებლობით1992 წლიდან ეს პროცედურა ნებადართულია ყველა ქორწინებაში მყოფ წყვილებითვის .ბავშვის დაბადების მოწმობაში, სუროგატდედასთან დაკავშირებით არავითარი ინფორმაცია არ აისახება . კანონის თანახმადსუროგატ დედას ახალშობილზეარ გააჩნია არავითარი უფლებამოსილება. სუროგატიდედისსაშვილოსნოშიგადატანილიემბრიონებიბიოლოგიურიდედისადამამისგანაღებულიკვერცხუჯრედითადასპერმისსაშუალებითშექმნილი ემბრიონებია.სუროგატდედასადაახალშობილსშორისარავითარიგენეტიკური კავშირი არ არსებობს . სუროგატ დედასა და ახალშობილს შორისგენეტიკურიკავშირისალბათობანოლიპროცენტია.

წყვილებისთვის რომლებსაც სურთ „სთორქ აივიეფ“ში გაწევრიანება არსებობს ორი ვარიანტი:
1.ვარიანტი: მკურნალობის დასაწყებად სავალდებულოა იმყოფებოდეთ საქართველოშიკერძოდბათუმშირათამომავალდედასციკლის დაწყებიდან მეორე დღეს მოხდეს (სტიმულაციის დაწყება) კვერცხუჯრედის მომზადების პროცესი ხოლო12 ან 14 დღისშემდგომ მოხდეს კვერცხუჯრედის შეგროვება . მომავალ მამას (სურვილისამებრ) შეუძლია მხოლოდ კვერცხუჯრედის შეგროვების დღეს ჩამოვიდესბათუმში.
2. თუ კი თქვენიმდგომარეობიდანგამომდინარე , გარკვეულიმიზეზებისგამოვერახერხებთმოგზაურობას, ჩვენ შეგვიძლიათქვენიმკურნალობადავიწყოთთქვენსპირადგინეკოლოგთან თანამშრომლობით იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ.
ხოლო მკურნალობისდასრულებისთანავეთქვენუნდაიმყოფებოდეთსაქართველოში . ამშემთხვევაშითქვენისაქართველოშიყოფნისპერიოდიშემოიფარგლება 4 დან 5 ღემდე .
ხოლო მომავალ მამებისთვის ბათუმში ჩამოსვლა საკმარისია1 დღით, რათა შეაგროვონსპერმადა ხელი მოაწერონსაჭიროდოკუმენტაციას .
„სთორქ აივიეფ“სუროგატიდედისპროგრამაშიმონაწილეობისმიღებისშემდეგპროგრამისკოორდინატორიყოველეტაპზეგიხელმძღვანელებთ.