როგორც კი გადაწყვეტთ რომგახდეთსუროგატიდედაიმმომენტიდანგახდებით „სთორქაივიეფის“ოჯახის წევრი. თქვენ შემოწმდებით მენტალურად, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურდ თქვენ ინფორმირებული იქნებით თქვენი ჯანმრთელობის მდომარეობის შესახებ . თუ რა უპირატესობებითისარგებლებთყველაამკითხვაზე პასუხის მისაღებადგთხოვთდაგვიკავშირდეთ და მობრძანდეთ მითითებულ მისამართზე.გაიგეთმეტითქვენს უფლებებსა და ფინანსურ სარგებელზე .ეს უფლებებიდამოწმებულია კანონით და კონტროლირდება ჩვენი იურისტის მიერ. გთხოვთ შეავსოთ სუროგატი დედის განაცხადის ფორმა .


გთხოვთ შეავსოთ ფორმა


Add More Attachments