სუროგაციის პროგრამა დაკავშირებულია დიდ ფინანსურ დანახარჯებთან. საქართველოშიამ მხრივ ეს პროგრამა უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე კანადაში ამერიკაში და ბევრ სხვა ქვეყნებში, რაც დიდად მნიშვნელოვანია მომავალი მშობლებისთვის.