სუროგაცია უნიკალური ვარიანტია იმ წყვილებისთვის ვისაცარ შეუძლიასაკუთარიშესაძლებლობებითგაუჩნდეთშვილი. საქართველოსკანონმდებლობით1992 წლიდან ეს პროცედურა ნებადართულია ყველა ქორწინებაში მყოფ წყვილებითვის . ბავშვის დაბადების მოწმობაში, სუროგატდედასთანდაკავშირებითარავითარიინფორმაციაარაისახება . კანონისთანახმადსუროგატ დედას ახალშობილზეარ გააჩნიაარავითარიუფლებამოსილება.
დედას ან მამასან ერთ-ერთ მათგანსშეიძლება არ ჰქონდეს რეპროდუქციული უჯრედი და არ უჩნდებოდეთ შვილი. ამ შემთხვევაში მშობლებს შეუძლიათ მიმართონ კვერცხუჯრედისა და სპერმის დონაციას . საქართველოში ეს მკურნალობა ლეგალურია და ქორწინებაში მყოფ ყველა წყვილს შეუძლია მიმართონ დონაციას ხოლო ემბრიონის შექმნის შემდგომ შესაძლებელია სუროგატ დედის საშვილოსნო ღრუში გადატანა .
სუროგატ დედასა და ახალშობილს შორის არავითარიგენეტიკურიკავშირიარარსებობს . ამისალბათობანოლიპროცენტია .
როცა მიიღებთ გადაწყვეტილებას ჩვენთან თანამშრომლობის მკურნალობის დასაწყებად უნდა ჩამობრძანდეთ ბათუმში,გაიაროთყველაპროცედურა. შემდგომშითქვენიბათუმში ყოფნა არ არის საჭირო ბავშვის დაბადებამდე .
ჩვენ“სთორქაივიეფ“ი ვახერხებთყველაიმპრობლემისდაპროცედურისმოგვარებასრომელიცთქვენსწინაშედგება . ჩვენიკლინიკააკონტროლებსსუროგატიდედისჯანმრთელობისმდგომარეობასორსულობის 9 თისმანძილზე .ორსულობის განმრავლობაში მშობლები ინფორმირებული იქნებიან ყველა მნიშვნელოვან დეტალზე .