მრავალი წყვილისთვის, ვისაც ნაყოფიერების პრობლემა აქვთ ,სუროგაცია ბოლო იმედია, მშობლად ქცევის ოცნების ასახდენად. სამწუხაროდ, ის აკრძალულია ბევრ სხვა ქვეყნებში და შანსი აქვს უმცირესობას . Stork IVF თვლის, რომ ყველა ადამიანი იმსახურებს ჰყავდეს ოჯახი, რომელზეც ოცნებობს ადამიანი.ჩვენ გვწამს რომ განურჩევლივ ერისა და ქვეყნისა ყველა იმსახურებს ოჯახურ ბედნიერებას .

ჩვენი კლინიკის კარი ღიაა მთელი მსოფლიოსთვის . სუროგაციის პროგრამაში ჩართვამდე,მომავალმა მშობლებმა თავიანთი პასპორტებით უნდა მივიდნენ და გაეცნონ საკუთარი ქვეყნის საელჩოსა და საკონსულოებშიშესაბამის პროცედურების კანონმდებლობას. ეს საკითხები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიათქვენი პატარისთისდა ამ საკითხების უგულებელყოფამ ბავშვის დაბადების შემდგომ , შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველიშედეგები.

საქართველოშიდაბადებული ბავშვის პირადობის მოწმობაში სუროგატ დედასა და დონორის შესახებ არავითარი ინფორმაცია არ აისახება .ბავშვის პირადობის მოწმობაში , მითითებული იქნება მხოლოდ იურდიული მშობლების სახელები რაც უზრუნველყოფს ბავშვის მოქალაქეობის რეგისტრაციას .

საქართველოში ქორწინებაში მყოფ წყვილთათვის დაშვებულია.
ბავშის დაბადების მოწმობაში, სუროგატ დედასტან დაკავშირებით არავითარი ინფორმაცია არ აისახება .
სუროგატ დედას დაბადებულ ბავშვზე არავითარი უფლება მოვალეობა არ გააჩნია .